ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Στο κέντρο μας χρησιμοποιούμε διάφορα διαγνωστικά εργαλεία για την αξιολογητική διαδικασία, επιλέγοντας κάθε φορά τα καταλληλότερα για την εκάστοτε περίπτωση.

Tο πρώτο σταθμισμένο διαγνωστικό εργαλείο για την ανίχνευση της σχολικής ετοιμότητας, πριν πάει το παιδί στο δημοτικό. Απλό, εύχρηστο και σύντομο για παιδιά από 5 έως 6 ετών.

Δεν είναι test νοημοσύνης , αλλά εξετάζει κατά πόσο ένα παιδί είναι μαθησιακά και συναισθηματικά έτοιμο να αρχίσει τη φοίτηση στο δημοτικό σχολείο.

Σταθμισμένο εργαλείο, που αξιολογεί τις λεξιλογικές ικανότητες του παιδιού. Χορηγείται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 8 ετών

Διαγνωστικό εργαλείο, το οποίο χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της γλωσσικής επάρκειας σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.

Αξιολογεί δύο τομείς της γλώσσας: την μορφοσύνταξη εξετάζοντας τη γραμματική επάρκεια και την πραγματολογία εξετάζοντας τη χρήση της γλώσσας, που κάνει ο εξεταζόμενος προκειμένου να μεταδώσει πληροφορίες.

Χορηγείται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 7 ετών.

Εργαλείο αξιολόγησης των γλωσσικών δεξιοτήτων ατόμων με δυσκολίες στην επικοινωνία και στη γλωσσική ανάπτυξη.

Ακολουθεί την αναπτυξιακή πορεία του παιδιού και χωρίζεται σε ενότητες.

Αξιολογεί αν τα φωνήματα, που χρησιμοποιεί το παιδί είναι αντίστοιχα στη χρονολογική του ηλικία, αναλύει το φωνολογικό του σύστημα και αξιολογεί την λειτουργική επάρκεια και καταγράφει τους φωνοτακτικούς συνδυασμούς, που είναι ικανό να πραγματοποιήσει.

Σταθμισμένο ψυχομετρικό εργαλείο για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων προφορικού λόγου καθώς και των δεξιοτήτων γραμματισμού. Κατάλληλο για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας (3 – 6 ετών )

Δημιουργήθηκε για να καλύψει τις αξιολογητικές ανάγκες παιδιών Β΄ Δημοτικού έως Β΄ Λυκείου, που προσέρχονται με αίτημα τις δυσκολίες στην μαθησιακή επίδοση.

Είναι ένα ψυχομετρικό τεστ που αξιολογεί τη μαθησιακή επάρκεια. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τη μέτρηση των γνωστικών ικανοτήτων των παιδιών όπως είναι η μνήμη και η προσοχή, η οποία συνδέεται με την σχολική τους επίδοση και βοηθάει στην δημιουργία του κατάλληλου παιδαγωγικού προγράμματος.

Υπάρχουν δυο εργαλεία απευθυνόμενα σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες: το DTLP:3 για παιδιά από 4-7.11 ετών και το DTL-4 για παιδιά από 8-15.11 ετών.

Είναι ένα τεστ αξιολόγησης της γλωσσικής επάρκειας κατάλληλο για παιδιά και εφήβους ηλικίας 4-16 ετών. Συγκεκριμένα, εκτιμάται η επάρκεια στα γλωσσολογικά στοιχεία του λόγου όπως είναι το φωνολογικό, το μορφολογικό και το σημασιολογικό, σε επίπεδο πρόσληψης, οργάνωσης και έκφρασης καθώς επίσης και η ικανότητα κατανόησης και οργάνωσης σε επίπεδο προφορικού και γραπτού λόγου.

Το Φωνολογικό Τεστ Ανίχνευσης Δυσλεξικής Συμπεριφοράς (ΦΩΤΑΔΥΣ) είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο εντοπισμού των παιδιών του Νηπιαγωγείου με τάσεις εμφάνισης δυσκολιών στην ανάγνωση και ορθογραφημένη γραφή.

Απευθύνεται σε παιδιά 5-6 ετών.

Είναι ένα εργαλείο που βοηθάει στον καθορισμό του επιπέδου λειτουργικότητας του παιδιού στο φάσμα του αυτισμού, προκειμένου να δημιουργηθούν κοινοί στόχοι θεραπείας.

Βασίζεται σε κλίμακα εξέλιξης του τυπικά αναπτυσσόμενου παιδιού σε 9 ψυχοκινητικές λειτουργίες και απευθύνεται σε παιδιά εως 6 ετών.

Ψυχομετρικό εργαλείο για την αξιολόγηση και διάγνωση των διαταραχών του φάσματος του αυτισμού. Υπάρχουν 5 διαφορετικοί τύποι του εργαλείου, που καλύπτουν ηλικίες από παιδιά 12 μηνών μέχρι και ενήλικες με ευχέρεια λόγου.

Η διαγνωστική συνέντευξη (ADI-R), αποτελεί ένα συνοδευτικό εργαλείο της ADOS.  Αφορά μια δομημένη συνέντευξη που διεξάγεται με τους γονείς ή τους φροντιστές  του παιδιού και μας δίνει πληροφορίες για το πλήρες αναπτυξιακό ιστορικό του εξεταζόμενου.

Που Aπευθυνόμαστε

Σε παιδιά & Εφήβους

έως 18 ετών

Σε Γονείς

Παροχή Ειδικής Συμβουλευτικής

Σε ενήλικες

Στα πλαίσια ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων

Πλεονεκτήματα Βήμα - Βήμα

Ο κοινός μας στόχος και η μεγάλη αγάπη μας για τα παιδιά αποτέλεσε το κίνητρο και έτσι το ταξίδι της αναζήτησης, για όλα όσα μπορούμε εμείς να τους προσφέρουμε, ξεκίνησε με τις σπουδές μας και ολοκληρώθηκε με τη δημιουργία του ψυχοπαιδαγωγικού κέντρου Βήμα-Βήμα το 2021!

Μαζί, στηρίζουμε και αγκαλιάζουμε κάθε ανάγκη που αφορά το παιδί και συνεχίζουμε να επιμορφωνόμαστε ώστε να δημιουργήσουμε ένα πρόσφορο έδαφος για την ανάδειξη όλων των ιδιαίτερων δυνατοτήτων των μικρών μας φίλων!

Η Ομάδα μας

Γιαννάκαινα Δανάη

Λογοθεραπεύτρια - Ειδική Παιδαγωγός

Καδά Γεωργία

Λογοθεραπεύτρια

Βλαχαντώνη Ευθυμία

Εργοθεραπεύτρια

Μυρτώ Ανδρουλάκη

Ψυχολόγος

Μάνος Χρονάκης

Εργοθεραπευτής

Επικοινωνήστε μαζί μας
Ανυπομονούμε να σας ακούσουμε