ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Eίναι η επιστήμη, που βοηθά τους ανθρώπους να ανταπεξέλθουν σε καθημερινές δραστηριότητες, που είναι σημαντικές για αυτούς.Πρωταρχικός στόχος ενός Εργοθεραπευτή είναι να ενθαρρύνει το παιδί/ενήλικο να συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες καθημερινής ζωής.
Απώτερος στόχος είναι να εξελιχθούν όλες οι δεξιότητες σε τέτοιο βαθμό έτσι ώστε το παιδί/ενήλικος να γίνει αυτόνομο.

Οι Τομείς, που δέχονται παρέμβαση από έναν Εργοθεραπευτή είναι:

ΣΥΧΝΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Οι Εργοθεραπευτές ασχολούνται με τις εξής διαταραχές:

Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας