ΟΜΑΔΕΣ ΓΟΝΕΩΝ

Στις ομάδες γονέων οι γονείς μοιράζονται μεταξύ τους σκέψεις, ανησυχίες, εμπειρίες και συναισθήματα σχετικά με το ρόλο τους μέσα στην οικογένεια. Στις ομάδες ο κάθε γονιός βρίσκει υποστήριξη από τους άλλους γονείς που πολύ πιθανόν να έχουν τις ίδιες ανησυχίες και εμπειρίες. Με αυτό τον τρόπο ένας γονέας με βάση την εμπειρία του σε κάποια γεγονότα μπορεί να βοηθήσει ένα άλλον

Σκοπός των ομάδων :

Σκοπός των ομάδων είναι η στήριξη των γονέων ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο ρόλο τους μέσα στην οικογένεια. Στις ομάδες γονέων απαιτείται πρώτα μία συνάντηση με τον Ψυχολόγο έτσι ώστε να συζητηθεί το κίνητρο συμμετοχής στην ομάδα.

Οι ομάδες γονέων πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα και διαρκούν περίπου 5 – 6 μήνες.

Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας