Υπηρεσίες

Λογοθεραπεία
Εργοθεραπεία
Ειδική Διαπαιδαγώγηση-Αποκατάσταση Μαθησιακών Δυσκολιών
Ψυχολογική υποστήριξη παιδιού και εφήβου
Συμβουλευτική γονέων
Ομάδες γονέων
Σχολική προετοιμασία Α’ δημοτικού
Οργάνωση μελέτης
Ομαδικά και εξωτερικά προγράμματα (messyplay, κοινωνικών δεξιοτήτων, ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης, CBD)