ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε όλα τα παιδιά σχολικής ηλικίας και αποσκοπεί στην αυτόνομη και πιο αποδοτική μελέτη του μαθητή, στην ανάπτυξη εσωτερικών κινήτρων, στην οριοθέτησή του κατά τη διάρκεια της μελέτης καθώς και στην αυτοεκτίμηση του παιδιού. Διαρκεί τουλάχιστον 3 μήνες με συχνότητα 1μιση με 2 ώρες/εβδομάδα

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε 4 κύκλους

Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας