ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

Κανένας δε γεννήθηκε γονέας. Κανένας δεν είναι τέλειος γονέας. Ωστόσο ο ρόλος των γονέων είναι ο πιο σημαντικός στη ζωή ενός παιδιού/εφήβου. Μια καλή σχέση μεταξύ γονέων και παιδιού/εφήβου αποτελεί μια γερή βάση για την ψυχική υγεία του παιδιού/εφήβου.

Ο Ρόλος του ψυχολόγου στη Συμβουλευτική Γονέων είναι :

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΩΣ ΓΟΝΕΑΣ;

Ο γονέας έρχεται στη θέση του παιδιού/εφήβου και έτσι κατανοεί σε βάθος αυτό, που το προβληματίζει.

Με αυτόν τον τρόπο το παιδί/έφηβος εξελίσσεται πιο γρήγορα στη δική του θεραπεία καθώς μεταβάλλεται η δυναμική της οικογένειας, η οποία πολλές φορές ασυνείδητα ενισχύει το σύμπτωμα. Μέσω της συμβουλευτικής αναγνωρίζεται πιο εύκολα από τον γονέα η στάση, που τηρεί απέναντι στο παιδί/έφηβο και επιλέγονται πιο λειτουργικοί τρόποι διαχείρισης της εκάστοτε συμπεριφοράς.

Συνίσταται όλοι οι γονείς των παιδιών/εφήβων, που παρακολουθούν θεραπευτικά προγράμματα, να εντάσσονται στο πρόγραμμα συμβουλευτικής. Η συχνότητα με την οποία πρέπει να πραγματοποιείται η συμβουλευτική γονέων είναι 2 ή 4 φορές τον μήνα.

Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας