ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ

Όταν κάνουμε λόγο για ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι σημαντικό να αναφερθεί πως αυτές αφορούν τις μη αναμενόμενες δυσκολίες στη μάθηση του παιδιού και στην έντονη απόκλιση που εμφανίζεται μεταξύ σχολικής επίδοσης και νοητικής ικανότητας του μαθητή σε έναν ή περισσότερους τομείς

Σε ποιους τομείς παρατηρούνται οι συχνότερες μαθησιακές δυσκολίες;

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

200

Στο Βήμα - Βήμα μετά από την κατάλληλη αξιολόγηση διοργανώνουμε εξατομικευμένα προγράμματα αποκατάστασης των παρακάτω μαθησιακών δυσκολιών

Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας