ΟΜΑΔΙΚΑ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

(Μessyplay, κοινωνικών δεξιοτήτων, ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης, CBD).
Μέσα από τα ομαδικά και εξωτερικά προγράμματα τα παιδιά και οι έφηβοι θα γενικεύσουν τις δεξιότητές τους και θα ενισχύσουν τόσο την αυτοπεποίθησή τους (βελτιώνεται το αυτοσυναίσθημά τους, η εικόνα για τον εαυτό τους), όσο και τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες (αλληλεπίδραση με συνομήλικους)
Θα ανακαλύψουν πτυχές του εαυτού τους, που δεν γνωρίζανε.

Το παιδί - έφηβος μέσα από τις ομάδες μαθαίνει να κατανοεί :

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ;

Αυτά τα προγράμματα απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους, που δυσκολεύονται να ενταχθούν σε μία ομάδα, έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση, δυσκολεύονται να ακολουθήσουν κανόνες, δυσκολεύονται να αναπτύξουν κοινωνικές σχέσεις, δυσκολεύονται στο να αυτονομηθούν και να διαχειριστούν χρήματα.

Οι δεξιότητες που έχουν γενικευθεί μέσα σε μία ομάδα μπορούν σιγά σιγά να γενικευθούν και έξω από αυτήν στο ευρύτερο κοινό. Τα ομαδικά και τα εξωτερικά προγράμματα έχουν συχνότητα μία φορά την εβδομάδα. Τα ομαδικά προγράμματα έχουν διάρκεια 45΄ και τα εξωτερικά προγράμματα 1 ½ ώρα.

Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας