ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΕΦΗΒΟΥ

Ο ρόλος της ψυχολογικής υποστήριξης είναι να στηρίξει το παιδί/έφηβο βοηθώντας τον να βελτιώσει την ψυχική του διάθεση και την ποιότητα ζωής του.

Ο Ψυχολόγος με κατάλληλες μεθόδους μπορεί να παρέμβει σε :

Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας