ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Το πρόγραμμα σχολικής προετοιμασίας αφορά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προετοιμασίας για την ομαλή μετάβαση του παιδιού από το νηπιαγωγείο στο Δημοτικό καθώς και για τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ένταξης κατά τη φοίτησή τους στην Α’δημοτικού.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα;

Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας