Λογοθεραπεία: Ο θαυματουργός κόσμος της επικοινωνίας και της ανάπτυξης

Η λογοθεραπεία είναι ένας ιατρικός επιστημονικός κλάδος που ασχολείται με τη διερεύνηση, την αξιολόγηση, τη διάγνωση και τη θεραπεία των διαταραχών της επικοινωνίας και της ανάπτυξης της γλώσσας. Οι λογοθεραπευτές εργάζονται με παιδιά και ενήλικες που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην επικοινωνία, όπως αρθρωτικές δυσκολίες, προβλήματα φωνής, γραφής, ανάγνωσης, κατανόησης και έκφρασης της γλώσσας. Κύριο Κείμενο: Η […]